Cổ phiếu - Trái phiếu

[CBTT] Công ty CII hoàn tất phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Managements.

11 Tháng 07. 2017

Ngày 11/07/2017, CII đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho INDUSTRIAL BANK OF KOREA, bên nhận ủy thác của RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.2 để thu về số tiền 20 triệu USD, lãi suất trái phiếu là 1%/năm (tính theo USD), giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD TPCĐ thành cổ phiếu CII, thì có thể xem như, toàn bộ hơn 33,5 triệu cổ phiếu quỹ CII hiện nay sẽ được bán với giá 38.500 đồng/cổ phiếu, và CII thu được thặng dư bằng tiền là gần 540 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Trong điều kiện nguồn vốn tín dụng cho các dự án BOT, BT đang dần bị thắt chặt theo chỉ đạo của Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) về việc tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, cùng với lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 của NHNN, việc phát hành thành công đợt 2 trị giá 20 triệu USD TPCĐ giúp CII tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn, giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng, đồng thời khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với thương hiệu CII, mở ra nhiều cơ hội cho CII trong việc tiếp tục huy động nguồn vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan