Kết quả sản xuất kinh doanh

[CBTT] Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2016 của công ty CII

01 Tháng 04. 2016

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 3 năm 2016 của công ty.

Tháng 03/2016 có thể được xem là tháng bận rộn của CII với việc tổ chức buổi Roadshow vừa qua, và liên tiếp tham gia các sự kiện gặp gỡ các NĐT lớn nước ngoài như Vietnam Access Day 2016, CLSA Asean Forum tổ chức tại Thái Lan.

Về tình hình tài chính, điểm đáng chú ý trong tháng 3 là MPTC đã hoán đổi đợt 1 trái phiếu thành cổ phiếu LGC (CII B&R) và cam kết sẽ hoán đổi đợt 2 trong quý 3/2016 với tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 1.020 tỷ đồng. Việc này sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ của Công ty, giúp Công ty mẹ tiết kiệm được rất nhiều chi phí lãi vay và làm tăng khả năng vay vốn để đầu tư cho các dự án mới.

Xem báo cáo

Tin tức liên quan