Tin dự án

21 Tháng 10

cập nhật thông tin dự án sơn tịnh quảng ngãi tháng 10 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án Sơn Tịnh Quảng Ngãi tháng 10 – 2020

Xem thêm

22 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020

Xem thêm

21 Tháng 09

công bố thông tin về việc CII đã hoàn tất nghiên cứu tuyến đường trên cao

 

Xem thêm

15 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án mở rộng xa lộ hà nội tháng 09 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội

Xem thêm

09 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án trung lương mỹ thuận tháng 09 – 2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin dự án Trung Lương Mỹ Thuận

Xem thêm

24 Tháng 06

cập nhật thông tin dự án diamond riverside

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về dự án DIAMOND RIVERSIDE

Xem thêm

18 Tháng 06

cập nhật thông tin dự án khu dân cư sơn tịnh – quảng ngãi

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

Xem thêm

09 Tháng 06

Cập nhật thông tin dự án 152 điện biên phủ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về dự án 152 Điện Biên Phủ

Xem thêm

02 Tháng 06

cập nhật thông tin dự án mở rộng xa lộ hà nội tháng 06.2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội

Xem thêm

27 Tháng 05

Cập nhật thông tin dự án Trung lương mỹ thuận tháng 05.2020

Xem thêm