Thông tin công bố

14 Tháng 05

Công ty CII sẽ mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

Theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu về việc phát hành 60 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (“gọi tắt là NĐT”) trong năm 2017, bắt đầu từ năm thứ 2  trở đi, NĐT...

Xem thêm

02 Tháng 05

Công ty CII công bố niêm yết trái phiếu CII11722 với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc niêm yết trái phiếu  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm

26 Tháng 04

Công ty CII được thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu NBB lên tối đa 55% để thành lập CII Land

Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CII đã ban hành Nghị Quyết số 143/NQ-HĐQT, theo đó, chấp thuận cho Công ty CII thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) lên tối đa 55%...

Xem thêm

23 Tháng 04

Hongkong Land đã chuyển cho Công ty CII một khoản tiền lớn cho đợt thanh toán phát triển Thủ Thiêm River Park

Ngày 20/04/2018, HongKongLand đã chuyển một khoản tiền lớn cho đợt thanh toán đầu tiên liên quan đến việc hợp tác phát triển căn hộ cao cấp tại Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh giữa CII và HongKongLand. Việc hoàn tất các thủ...

Xem thêm

20 Tháng 04

Công ty CII thông báo hủy đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Như đã thông báo trước đây đến Quý cổ đông, công ty CII nỗ lực tìm các nguồn vốn huy động khác để thay thế cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đến nay, việc huy động vốn vay, vốn trái phiếu…...

Xem thêm

04 Tháng 04

Công ty CII công bố ngày diễn ra Đại Hội Cổ đông Thường niên 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/03/2018 như sau: Thời gian:   8 g 00,...

Xem thêm

27 Tháng 03

Công ty CII hoàn tất phát hành 100 tỷ VNĐ giá trị Trái phiếu không chuyển đổi đợt 1

Ngày 16/03/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT (NK 2017-2022), theo đó, HĐQT đã chấp thuận cho công ty CII phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi,...

Xem thêm

22 Tháng 03

Công ty CII cập nhật tiến độ hợp tác với HongKong Land

Vừa qua, Công ty CII có nhận được nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan đến tiến độ hợp tác với   HongKongLand về căn hộ cao cấp trên quỹ đất đẹp nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh...

Xem thêm

19 Tháng 03

Công ty CII công bố nội dung trình Đại hội Cổ đông Thường niên 2017

Ngày 16/03/2018, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII) đã họp phiên thường niên để thông qua một số nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) sắp tới. Bên cạnh những nội dung...

Xem thêm

08 Tháng 03

Công ty CII công bố ngày đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Nội dung Đại hội

Ngày 08/03/2018, công ty CII đã công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 29/03/2018. Các nội dung chính sẽ được các cổ đông thảo luận Đại hội như...

Xem thêm