Thông tin công bố

12 Tháng 11

Trái phiếu công ty CII được bảo lãnh thanh toán bởi Guarantco. – PIDG

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Tầm nhìn chiến lược trong đầu tư cơ sở hạ tầng của CII Như quý cổ đông đã biết, thông qua những chia sẻ của...

Xem thêm

14 Tháng 09

Công ty CII hoàn tất thay đổi tăng vốn điều lệ Giấy Đăng kí Kinh Doanh sau khi chuyển đổi trái phiếu CII41401

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 22 ngày 13/09/2018 về việc điều chỉnh số vốn điều lệ mới. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Xem thêm

24 Tháng 07

Công ty CII mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ

Căn cứ Báo cáo Kết quả Giao dịch mua cổ phiếu quỹ số 361/2018/CV-CII ngày 24/07/2018, Công ty CII đã thực hiện mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII từ các cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Công ty CII thông báo thay...

Xem thêm

18 Tháng 07

Công ty CII chuẩn bị phát hành 580 tỷ đồng giá trị trái phiếu vào quý 3 năm 2018

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/07/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo...

Xem thêm

03 Tháng 07

Công ty CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CII11709

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/04/2018 đến 26/07/2018), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công ty CII công bố Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CII đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, ĐHĐCĐ đã chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam – thành viên duy nhất tại Việt Nam của MOORE STEPHENS INTERNATIONAL – là...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công ty CII công bố hạn chót đăng ký và thời gian nhận lãi trái phiếu CII11722

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/12/2017 đến 29/06/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối...

Xem thêm

14 Tháng 05

Công ty CII sẽ mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

Theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu về việc phát hành 60 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (“gọi tắt là NĐT”) trong năm 2017, bắt đầu từ năm thứ 2  trở đi, NĐT...

Xem thêm

02 Tháng 05

Công ty CII công bố niêm yết trái phiếu CII11722 với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc niêm yết trái phiếu  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm

26 Tháng 04

Công ty CII được thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu NBB lên tối đa 55% để thành lập CII Land

Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CII đã ban hành Nghị Quyết số 143/NQ-HĐQT, theo đó, chấp thuận cho Công ty CII thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) lên tối đa 55%...

Xem thêm