Thông tin công bố

30 Tháng 09

[CBTT] CII tăng vốn lên 2.738.346.370.000 đồng

Ngày 30/09/2016, Công ty CII công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng kí Doanh nghiệp thành 2.738.346.370.000 đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Giấy Chứng...

Xem thêm

27 Tháng 09

CII: Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

Công ty CII kính gửi tới các cổ đông và nhà đầu tư tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Xem thêm

23 Tháng 09

Công ty CII dự kiến phát hành 60 triệu USD TPCĐ cho NĐT Hàn Quốc và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Hôm nay, ngày 23/09/2016, HĐQT CII đã phê duyệt và thực hiện ký kết Bản điều khoản đầu tư “Termsheet” về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”) cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc.  Đồng thời để triển khai các công việc tiếp theo, CII sẽ tổ...

Xem thêm

16 Tháng 09

[CBTT] Công ty CII giải trình về việc nới room nước ngoài 70%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Tp.HCM (CII) kính trả lời các câu hỏi của cổ đông được gởi tới CII như sau: Có phải CII mở room để phục vụ cho việc phát hành trái phiếu cho Quỹ Đầu tư...

Xem thêm

15 Tháng 09

CBTT: Công ty CII phát hành 6400 cổ phiếu ESOP

Ngày 15/09/2016, Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 6400 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (cổ phiếu ESOP). Theo đó, đợt phát hành cổ phiếu ESOP của công ty CII lần này...

Xem thêm

13 Tháng 09

Công ty CII nới room nước ngoài lên 70%

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Hôm nay, ngày 13/09/2016, Công ty CII đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển giao toàn bộ...

Xem thêm

05 Tháng 09

CII: CBTT liên quan đến việc hoán đổi trái phiếu của MPTC

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hoán đổi trái phiếu của MPTC: Ngày 1/9/2016, CII đã chuyển nhượng thành công 1.904.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu...

Xem thêm

30 Tháng 08

CII thoái vốn khỏi Công ty CP BOO nước Đồng Tâm

Ngày 30/08/2016, Công ty CII đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm (DTW) mà CII sở hữu cho một đối tác khác. Như vậy, công ty DTW đã không còn là công ty con, công...

Xem thêm

22 Tháng 08

CII tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2016 về việc phát hành TPCĐ cho NĐT Hàn Quốc

Để chuẩn bị cho việc triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư Hàn Quốc, Công ty CII sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 09/09/2016 nhằm tổ chức Đại...

Xem thêm

16 Tháng 07

HĐQT CII: Tăng giá mua cổ phiếu quỹ và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Ngày 16/07/2016, Hội đồng quản trị CII (HĐQT) đã họp và thống nhất một số nội dung sau: Về việc điều chỉnh giá mua cổ phiếu quỹ: Xuất phát từ: –        Từ thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT (ngày 25/03/2016) về phương án...

Xem thêm