Thông tin công bố

03 Tháng 08

công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp theo phương thức riêng lẻ giá trị  800 tỷ đồng theo NQ 244/NQ-HĐQT ngày 03/7/2020

Xem thêm

30 Tháng 07

báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp

Xem thêm

29 Tháng 07

công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CII trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Xem thêm

27 Tháng 07

công bố thông tin về việc thu phí dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1

Công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thu phí dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1

Xem thêm

23 Tháng 07

công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2019

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA) với mục đích phục vụ cho việc nộp hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi...

Xem thêm

21 Tháng 07

công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn trái phiếu

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông kết quả mua lại trước hạn trái phiếu chuyển đổi CII  

Xem thêm

07 Tháng 07

công bố thông tin về hướng xử lý trong việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất đã giao cho CII để thanh toán Hợp đồng BT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 06/07/2020, CII đã nhận được ý kiến của Ủy Ban Nhân Dân TP HCM về hướng xử lý trong việc xác định lại...

Xem thêm

04 Tháng 07

công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 800 tỷ đồng.

Xem thêm

29 Tháng 06

công bố thông tin về việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao: – Quy mô đầu tư: tổng chiều dài tuyến khoảng 14km với + Điểm đầu: Đường Trường Chinh – Quận Tân Bình + Các...

Xem thêm

26 Tháng 06

công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngày 26/06/2020, CII đã ký hợp đồng kiểm toán số 1046/2020/HĐKT-iCPA.SG với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (“ICPA”) về việc: cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày...

Xem thêm