Thông tin công bố

19 Tháng 08

Công ty CII hoàn tất phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu CIIBOND2019-04

Ngày 15/08/2019, CII đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 800 tỷ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp theo phương án đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại Nghị quyết số 214/NQ – HĐQT(NK 2017-2022) ngày 04/07/2019 với một số điều...

Xem thêm

19 Tháng 08

Chính phủ ban hành nghị định 69 về thanh toán cho các hợp đồng BT

Ngày 15/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ – CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây...

Xem thêm

22 Tháng 07

Công ty CII đã nhận tiền thanh toán 764 tỷ đồng

Tính đến ngày 22/07/2019, công ty CII và/hoặc các đơn vị thành viên (công ty NBB…) đã nhận được số tiền thanh toán là 764 tỷ đồng (vốn gốc đầu tư và lợi nhuận) trong tổng số 1.120 tỷ đồng đã ký kết. Số tiền...

Xem thêm

11 Tháng 07

[CBTT] CÔNG TY CII VÀ ĐỐI TÁC ĐÃ ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG THỎA THUẬN ĐẦU TƯ MỘT TRONG SỐ CÁC DỰ ÁN CỦA CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Chiều ngày 10/07/2019, Công ty CII và đối tác đã đàm phán thành công thỏa thuận đầu tư một trong số các dự án của CII (lẽ ra việc đàm phán đã kết thúc...

Xem thêm

05 Tháng 07

Công ty CII phát hành 800 tỷ trái phiếu riêng lẻ theo nghị định 163 của Chính phủ

Công ty CII  công bố phát hành 800 tỷ trái phiếu riêng lẻ theo nghị định 163 của Chính phủ XEM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xem thêm

02 Tháng 07

[CBTT] Công ty CII công bố thông tin phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định của của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (vui lòng xem nội...

Xem thêm

02 Tháng 07

[CBTT] Giải trình về số tiền nộp lại trong kết luận Thanh tra Chính Phủ về Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Trong những ngày vừa qua, Công ty CII nhận được nhiều lo lắng của cổ đông về việc liệu “CII có phải nộp lại số tiền 411.884,912 triệu đồng và 118.410 triệu đồng được đề cập đến trong kết luận của Thanh Tra Chính Phủ...

Xem thêm

07 Tháng 06

Công ty CII hợp tác với Deloitte và KPMG trong các hoạt động dự báo và đánh giá dòng tiền của CII

Để có cơ sở báo cáo cổ đông về tình hình tài chính, khả năng thanh toán của CII trong giai đoạn 2019-2030, ngày 06/06/2019, công ty CII đã họp và thống nhất với liên danh Deloitte và KPMG. Theo đó, Deloitte và KPMG sẽ...

Xem thêm

03 Tháng 06

Công ty CII công bố tình hình khả năng thanh toán trái phiếu và vay nợ ngân hàng

Công ty CII có nhận được câu hỏi của cổ đông như sau: “Thời gian vừa qua, Công ty CII liên tục phát hành trái phiếu và tăng vay nợ ngân hàng. Là một cổ đông của CII, tôi rất lo lắng về khả năng...

Xem thêm

13 Tháng 05

Bà Nguyễn Le Hoàng Yến đại diện Rhinos Asset Management trở thành thành viên HĐQT mới của Công ty CII

Ngày 10/05/2019, theo yêu cầu của Rhinos Asset Management (RAM), Hội đồng Quản trị Công ty CII ban hành nghị quyết số 209/NQ – HĐQT (NK 2017 – 2022), theo đó, HĐQT Công ty CII thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng...

Xem thêm