Thông tin công bố

13 Tháng 12

CII Group và Hongkong Land chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thủ Thiêm River Park

Sau một thời gian tiến hành thương thảo, ngày 12/12/2017, CII và Hongkong Land đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thủ Thiêm River Park nằm trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Tp.HCM. Sau...

Xem thêm

30 Tháng 11

Công ty CII ký kết hợp đồng chính thức với Hongkong Land ngày 12/12/2017

Thừa ủy quyền của Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII, ngày 30/11/2017,  Chủ tịch HĐQT CII đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-HĐQT-CII về việc thông qua toàn văn nội dung các Hợp đồng hợp tác đầu tư với Hongkong Land. Theo kế hoạch, ngày...

Xem thêm

25 Tháng 11

Công ty CII nêu quan điểm nguyên nhân ảnh hưởng tới giá cổ phiếu CII tháng 11 năm 2017

Kính gửi quý cổ đông, Vậy là năm tài chính 2017 sắp kết thúc, trong khi chỉ số Index đã tăng mạnh (khoảng 40,4%), từ mức 664,97 điểm tại ngày 3/01/2017 lên 933,7 (tính tới ngày 23/11/2017), thì giá cổ phiếu CII chỉ tăng ở...

Xem thêm

10 Tháng 11

Công ty CII công bố Giấy Đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 21

Công ty CII xin công bố Thông tin về việc thay đổi nội dung lần thứ 21 của Giấy Đăng Ký Kinh Doanh.

Xem thêm

01 Tháng 11

Công ty CII niêm yết 300 tỷ đồng trái phiếu CII11713 (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo )

Ngày 27/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mã chứng khoán CII11713 và bắt đầu giao dịch từ ngày 06/11/2017. THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI...

Xem thêm

30 Tháng 10

Công ty CII bổ nhiệm Giám đốc Phòng Quản lý Vốn và Giám đốc Phòng Quản lý Dự án

Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/10/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022), theo đó, HĐQT chấp thuận tách phòng Phát triển Dự án và Quản lý vốn thành hai...

Xem thêm

25 Tháng 10

Công ty CII được chính thức niêm yết trái phiếu đảm bảo thanh khoản với mã CII11709

Ngày 19/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu đảm bảo thanh khoản (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo) mã chứng khoán CII11709 và bắt đầu giao dịch từ ngày 27/10/2017. THÔNG...

Xem thêm

10 Tháng 10

Công ty CII chốt ngày thanh toán lãi Trái phiếu CII_BOND2017-03

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu đảm bảo giao dịch CII_BOND2017-03 (từ 26/10/2017 đến 25/10/2017), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Xem thêm

09 Tháng 10

Công ty CII công bố báo cáo hoạt động quý 3 năm 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động quý 3 năm 2017 của Công ty.    

Xem thêm

22 Tháng 09

Công ty VIP Infracstructure Holding là công ty con của Ayala và quan điểm của Công ty CII về việc VIP bán bớt cổ phiếu CII

Ngày 22/9/2017, Công ty CII có nhận được câu hỏi của Cổ đông gửi đến trang web Công ty. Công ty CII xin trả lời như sau: VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd (VIP) là ai? VIP là một công ty con của Tập đoàn Ayala...

Xem thêm