Thông tin công bố

10 Tháng 10

Công ty CII chốt ngày thanh toán lãi Trái phiếu CII_BOND2017-03

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu đảm bảo giao dịch CII_BOND2017-03 (từ 26/10/2017 đến 25/10/2017), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Xem thêm

09 Tháng 10

Công ty CII công bố báo cáo hoạt động quý 3 năm 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động quý 3 năm 2017 của Công ty.    

Xem thêm

22 Tháng 09

Công ty VIP Infracstructure Holding là công ty con của Ayala và quan điểm của Công ty CII về việc VIP bán bớt cổ phiếu CII

Ngày 22/9/2017, Công ty CII có nhận được câu hỏi của Cổ đông gửi đến trang web Công ty. Công ty CII xin trả lời như sau: VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd (VIP) là ai? VIP là một công ty con của Tập đoàn Ayala...

Xem thêm

14 Tháng 09

Ông John Eric T. Francia thôi làm Giám đốc, công ty VIP không còn là tổ chức có liên quan.

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 13/09/2017, Công ty CII đã nhận được thông báo từ VIP INFRASTURE HOLDINGS PTE.LTD, theo đó, Ông JONH ERIC TECSON FRANCIA (đang là thành viên Hội đồng quản trị CII) hiện không còn...

Xem thêm

24 Tháng 08

Giải trình liên quan đến sai phạm của công ty CII tại dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội

Liên quan đến sai phạm của công ty CII tại dự án BOT Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, công ty kính giải trình đến quý cổ đông như sau: Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ), dự...

Xem thêm

16 Tháng 08

Công ty CII phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022) ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị CII về phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ngày 15/8/2017, công ty CII đã phát hành thành công và thu về 300 tỷ...

Xem thêm

10 Tháng 08

Công ty CII thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu Doanh Nghiệp không chuyển đổi

Căn cứ danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn sắp tới, ngày 10/08/2017, Hội đồng Quản Trị công ty CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT (NK2017-2022)...

Xem thêm

27 Tháng 07

Công ty CII phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo giao dịch

Ngày 26/07/2017, CII đã phát hành riêng lẻ thành công 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch với một số điều khoản cơ bản như sau: Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng Mệnh giá Trái Phiếu:...

Xem thêm

24 Tháng 07

HĐQT CII thông qua việc phát hành thêm hơn 123 triệu cổ phiếu CII và hơn 17 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho quỹ RAM

Ngày 24/07/2017, Hội đồng Quản trị CII đã họp để thông qua một số nội dung chủ yếu sau: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Với chủ trương kêu gọi đầu tư dưới hình thức...

Xem thêm

12 Tháng 07

Công ty CII và Hongkong Land hợp tác phát triển khu đất đẹp tại TP.HCM

Ngày 11/07/2017, Công ty CII và Hongkong Land đã tiến hành ký kết “thỏa thuận ghi nhớ” để cùng hợp tác phát triển căn hộ cao cấp trên quỹ đất đẹp nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh. Liên...

Xem thêm