Thông tin công bố

20 Tháng 04

Công ty CII thông báo hủy đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Như đã thông báo trước đây đến Quý cổ đông, công ty CII nỗ lực tìm các nguồn vốn huy động khác để thay thế cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đến nay, việc huy động vốn vay, vốn trái phiếu…...

Xem thêm

04 Tháng 04

Công ty CII công bố ngày diễn ra Đại Hội Cổ đông Thường niên 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/03/2018 như sau: Thời gian:   8 g 00,...

Xem thêm

27 Tháng 03

Công ty CII hoàn tất phát hành 100 tỷ VNĐ giá trị Trái phiếu không chuyển đổi đợt 1

Ngày 16/03/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT (NK 2017-2022), theo đó, HĐQT đã chấp thuận cho công ty CII phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi,...

Xem thêm

22 Tháng 03

Công ty CII cập nhật tiến độ hợp tác với HongKong Land

Vừa qua, Công ty CII có nhận được nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan đến tiến độ hợp tác với   HongKongLand về căn hộ cao cấp trên quỹ đất đẹp nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm tại TP. Hồ Chí Minh...

Xem thêm

19 Tháng 03

Công ty CII công bố nội dung trình Đại hội Cổ đông Thường niên 2017

Ngày 16/03/2018, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII) đã họp phiên thường niên để thông qua một số nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) sắp tới. Bên cạnh những nội dung...

Xem thêm

08 Tháng 03

Công ty CII công bố ngày đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Nội dung Đại hội

Ngày 08/03/2018, công ty CII đã công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 29/03/2018. Các nội dung chính sẽ được các cổ đông thảo luận Đại hội như...

Xem thêm

31 Tháng 01

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu CII11713

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-04, mã trái phiếu CII11713 từ ngày 15/08/2017 đến 28/02/2018, Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

08 Tháng 01

Hội đồng quản trị CII chấp thuận phương án đầu tư và kinh doanh Khối Căn hộ thuộc dự án 152 Điện Biên Phủ

Ngày 08/01/2018, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT(NK2017-2022) về việc chấp thuận phương án đầu tư và kinh doanh Khối Căn Hộ thuộc Dự án 152 Điện Biên Phủ. Dự án 152 Điện Biên Phủ bao gồm 234 căn...

Xem thêm

05 Tháng 01

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho công ty CII được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2018

Ngày 05/01/2018, Công ty CII đã nhận được văn bản số 28/UBCK-GSĐC ngày 03/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo đó, UBCKNN chấp thuận cho CII được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của CII lập cho...

Xem thêm

29 Tháng 12

Công ty CII kết thúc thu phí Xa lộ Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Trên cơ sở đề xuất của Công ty CII, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chấp thuận cho phép công ty CII: 1. Kết thúc...

Xem thêm