Thông tin công bố

07 Tháng 06

Công ty CII hợp tác với Deloitte và KPMG trong các hoạt động dự báo và đánh giá dòng tiền của CII

Để có cơ sở báo cáo cổ đông về tình hình tài chính, khả năng thanh toán của CII trong giai đoạn 2019-2030, ngày 06/06/2019, công ty CII đã họp và thống nhất với liên danh Deloitte và KPMG. Theo đó, Deloitte và KPMG sẽ...

Xem thêm

03 Tháng 06

Công ty CII công bố tình hình khả năng thanh toán trái phiếu và vay nợ ngân hàng

Công ty CII có nhận được câu hỏi của cổ đông như sau: “Thời gian vừa qua, Công ty CII liên tục phát hành trái phiếu và tăng vay nợ ngân hàng. Là một cổ đông của CII, tôi rất lo lắng về khả năng...

Xem thêm

13 Tháng 05

Bà Nguyễn Le Hoàng Yến đại diện Rhinos Asset Management trở thành thành viên HĐQT mới của Công ty CII

Ngày 10/05/2019, theo yêu cầu của Rhinos Asset Management (RAM), Hội đồng Quản trị Công ty CII ban hành nghị quyết số 209/NQ – HĐQT (NK 2017 – 2022), theo đó, HĐQT Công ty CII thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Hoàng...

Xem thêm

10 Tháng 05

Công ty CII góp vốn thành lập Công ty dự án Khu đô thị xanh Sài Gòn Long Khánh

Để triển khai xúc tiến nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị mới có quy mô 315 hecta thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và nằm gần cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây theo Nghị quyết...

Xem thêm

08 Tháng 05

Công ty CII công bố thời hạn chốt danh sách Trái chủ Trái phiếu CII11803 và CII11722

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu CII072019 – mã Trái phiếu CII11803 và Trái phiếu CII122020 – mã Trái phiếu 11722 về việc chốt danh sách Trái chủ để lấy ý kiến bằng văn bản,...

Xem thêm

18 Tháng 04

Công ty CII công bố Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

Công ty CII kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 đã được thông qua sáng ngày 18 tháng 04 năm 2019.

Xem thêm

08 Tháng 04

Tài liệu Đại hội Cổ đông Thường Niên Công ty CII năm 2018

Công ty CII kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty CII năm 2018.

Xem thêm

27 Tháng 03

HĐQT CII đã chấp thuận cho Công ty CII kết hợp cùng một số đối tác khác, xúc tiến nghiên cứu đầu tư Dự án Khu Đô thị mới

Ngày 27/03/2019, Công ty CII công bố thông tin kết hợp cùng một số đối tác xúc tiến nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị mới có quy mô 315 hecta thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và nằm gần Cao tốc Thành...

Xem thêm

26 Tháng 03

Nội dung HĐQT Công ty CII thống nhất trình Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

Ngày 26/03/2019, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty CII) đã họp để thông qua một số nội dung như sau: A. Một số nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên...

Xem thêm

18 Tháng 03

Công ty CII phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

Với những chiến lược đầu tư mà công ty đã thông tin đến Quý cổ đông trước đây, Công ty CII đề ra định hướng sẽ tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định, và với chi phí thấp nhằm (i) huy động đủ...

Xem thêm