Thông tin công bố

31 Tháng 01

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu CII11713

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-04, mã trái phiếu CII11713 từ ngày 15/08/2017 đến 28/02/2018, Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

08 Tháng 01

Hội đồng quản trị CII chấp thuận phương án đầu tư và kinh doanh Khối Căn hộ thuộc dự án 152 Điện Biên Phủ

Ngày 08/01/2018, Hội đồng Quản trị CII đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT(NK2017-2022) về việc chấp thuận phương án đầu tư và kinh doanh Khối Căn Hộ thuộc Dự án 152 Điện Biên Phủ. Dự án 152 Điện Biên Phủ bao gồm 234 căn...

Xem thêm

05 Tháng 01

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho công ty CII được gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2018

Ngày 05/01/2018, Công ty CII đã nhận được văn bản số 28/UBCK-GSĐC ngày 03/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo đó, UBCKNN chấp thuận cho CII được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của CII lập cho...

Xem thêm

29 Tháng 12

Công ty CII kết thúc thu phí Xa lộ Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Trên cơ sở đề xuất của Công ty CII, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chấp thuận cho phép công ty CII: 1. Kết thúc...

Xem thêm

18 Tháng 12

Công ty CII phát hành riêng lẻ 1.300 tỷ đồng giá trị Trái Phiếu (không chuyển đổi).

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 18/12/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) và Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận cho CII được phát hành...

Xem thêm

13 Tháng 12

CII Group và Hongkong Land chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thủ Thiêm River Park

Sau một thời gian tiến hành thương thảo, ngày 12/12/2017, CII và Hongkong Land đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác phát triển dự án Thủ Thiêm River Park nằm trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Tp.HCM. Sau...

Xem thêm

30 Tháng 11

Công ty CII ký kết hợp đồng chính thức với Hongkong Land ngày 12/12/2017

Thừa ủy quyền của Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII, ngày 30/11/2017,  Chủ tịch HĐQT CII đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-HĐQT-CII về việc thông qua toàn văn nội dung các Hợp đồng hợp tác đầu tư với Hongkong Land. Theo kế hoạch, ngày...

Xem thêm

25 Tháng 11

Công ty CII nêu quan điểm nguyên nhân ảnh hưởng tới giá cổ phiếu CII tháng 11 năm 2017

Kính gửi quý cổ đông, Vậy là năm tài chính 2017 sắp kết thúc, trong khi chỉ số Index đã tăng mạnh (khoảng 40,4%), từ mức 664,97 điểm tại ngày 3/01/2017 lên 933,7 (tính tới ngày 23/11/2017), thì giá cổ phiếu CII chỉ tăng ở...

Xem thêm

10 Tháng 11

Công ty CII công bố Giấy Đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 21

Công ty CII xin công bố Thông tin về việc thay đổi nội dung lần thứ 21 của Giấy Đăng Ký Kinh Doanh.

Xem thêm

01 Tháng 11

Công ty CII niêm yết 300 tỷ đồng trái phiếu CII11713 (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo )

Ngày 27/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mã chứng khoán CII11713 và bắt đầu giao dịch từ ngày 06/11/2017. THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI...

Xem thêm