Thông tin công bố

13 Tháng 01

Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội

Công ty CII nhận được Thông báo số 15/TB-VP của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội. Theo đó: Việc thu giá dịch vụ đường bộ để hoàn vốn đầu...

Xem thêm

30 Tháng 12

CBTT về việc thành lập phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII và chấp thuận cho CII nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park

Công ty CII kính gửi lại bản chính thức nội dung thông tin công bố: – Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT chấp thuận phê...

Xem thêm

04 Tháng 12

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỦ THIÊM RIVERARK VÀ DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN

Liên quan đến việc phát triển Dự án Thủ Thiêm Riverpark Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 222/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội Đồng Quản Trị và phê chuẩn của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, ngày 04/12/2019, CII đã ký kết hợp đồng với...

Xem thêm

02 Tháng 12

Thông tin về Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

Như đã công bố thông tin, Dự án BOT cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (“Dự Án”) là một trong số các dự án có ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền giai đoạn 2019-2030 của CII. Do vậy, CII kính cập nhật bổ sung...

Xem thêm

28 Tháng 11

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ THÔNG QUA NGÀY 27-11-2019

Ngày 27/11/2019, Hội Đồng Quản Trị công ty cii đã họp và thông qua một số nội dung sau: Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định việc mua lại và chuyển nhượng cho bên thứ ba toàn bộ vốn của Shining...

Xem thêm

20 Tháng 11

CBTT Về kết quả làm việc với các công ty tư vấn Deloitte và KPMG về việc xây dựng kế hoạch tài chính và dòng tiền của Công ty CII cho giai đoạn 2019-2030

Công ty CII  Công bố thông tin Về kết quả làm việc với các công ty tư vấn Deloitte và KPMG về việc xây dựng kế hoạch tài chính  và dòng tiền của Công ty CII cho giai đoạn 2019-2030

Xem thêm

05 Tháng 11

CBTT VỀ VIỆC ĐÀM PHÁM THƯƠNG VỤ ƯỚC TÍNH 4.780 TỶ

Kính thưa Quý Cổ Đông, Trên cơ sở được chấp thuận chủ trương của Hội đồng Quản trị, ngày 04/11/2019, Công ty CII bắt đầu đàm phán với các Nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính...

Xem thêm

31 Tháng 10

Công ty CII dự kiến thời gian công bố dự báo dòng tiền giai đoạn 2019-2030

Theo kế hoạch ban đầu, CII sẽ công bố dự báo dòng tiền giai đoạn 2019-2030 vào cuối tháng 10/2019. Đến thời điểm hiện tại, dự thảo báo cáo đã được hoàn tất và kết quả tính toán là rất tốt. Tuy nhiên, theo quy...

Xem thêm

18 Tháng 10

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ quyết định số294/QĐ – HĐQT – CII  ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CII theo đó Bà Cao Thị Ngọc Vân – Thư ký Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức năng Người phụ trách Quản...

Xem thêm

17 Tháng 10

CÔNG TY CII CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2019

Công ty CII trân trọng kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ  Quý 3 năm 2019. Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2019 đạt 306,9 tỷ đồng, tăng cao so với cùng...

Xem thêm