Thông tin công bố

12 Tháng 04

[CBTT] HĐQT Công ty CII thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 12/04/2017, Hội đồng Quản trị công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT-CII về việc thông qua một số nội dung bổ sung để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 phê duyệt như sau: Điều chỉnh phương...

Xem thêm

31 Tháng 03

[CBTT] Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội trở thành công ty liên kết của CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc mua lại cổ phần Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội: Ngày 31/03/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty CII đã ban hành Nghị quyết chấp thuận cho CII mua lại...

Xem thêm

28 Tháng 03

[CBTT] Thông tin về tình hình đàm phán với Hong Kong Land về khai thác quỹ đất Thủ Thiêm

Vừa qua, công ty CII đã nhận được câu hỏi của cổ đông về thông tin của việc hợp tác với Hong Kong Land khai thác quỹ đất nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm. Công ty CII kính trả lời như sau: Số tiền HongKongLand (HKL) dự...

Xem thêm

14 Tháng 03

Công ty CII hợp tác với Hong Kong Land phát triển quỹ đất Thủ Thiêm

Ngày 14/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty CII đã quyết định chọn Hong Kong Land (HKL) là đơn vị đối tác để cùng CII phát triển quỹ đất nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm. HKL là một thương hiệu uy tín và...

Xem thêm

14 Tháng 03

Công ty CII tham dự hội nghị Focus Vietnam Corporate Day tại Hong Kong

Ngày 13/3/2017, đại diện của công ty CII đã có mặt tại Hong Kong để tham dự hội nghị Focus Vietnam Corporate Day đồng tổ chức bởi CIMB và VN Direct, thu hút gần 50 quỹ đầu tư, trong đó có những quỹ tên tuổi lớn như Blackrock, Edmond...

Xem thêm

09 Tháng 03

Công ty CII hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài khai thác quỹ đất dự án BT Thủ Thiêm

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII về việc hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài để khai thác quỹ đất nhận được trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm,...

Xem thêm

24 Tháng 02

Công ty CII tham dự hội nghị Frontier Market Investment Conference 2017 tại New York, Mỹ

Nhận lời mời của Ngân hàng Đầu tư Credit Suisse, ngày 23/2/2017, đại diện của công ty CII đã có mặt tại hội sở của Credit Suisse tại New York, Mỹ để tham dự hội nghị Frontier Market Investment Conference 2017. Một số điểm nổi bật mà đại diện CII ghi nhận...

Xem thêm

15 Tháng 02

[CBTT] Kế hoạch tài chính công ty CII năm 2017

Ngày 25/10/2016, Công ty CII đã công bố thông tin về kế hoạch tài chính năm 2017 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 1.061.000 triệu đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 20%. Căn...

Xem thêm

15 Tháng 02

[CBTT] Nội dung họp Hội đồng Quản trị công ty CII ngày 15/02/2017

Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị CII đã họp và thông qua một số nội dung chủ yếu như sau: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự...

Xem thêm

07 Tháng 02

[CBTT] NBB trở thành công ty liên kết của công ty CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã trở thành công ty liên kết của CII. Cụ thể, ngày 03/02/2017, Công ty CII đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao...

Xem thêm