Kết quả sản xuất kinh doanh

30 Tháng 01

Công ty CII Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất và Công ty mẹ Quý 4 năm 2017

Công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư Bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2017 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2017.

Xem thêm

30 Tháng 10

Công ty CII công bố các Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 3 năm 2017

Ngày 30/10/2017, công ty CII kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính (BCTC) Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất của quý 3 năm 2017. Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có thể xem và tải...

Xem thêm

28 Tháng 07

Báo cáo tài chính công ty CII Quý 2 năm 2017 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

Công ty CII kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2017 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017.

Xem thêm

13 Tháng 07

Báo cáo tình hình hoạt động Công ty CII quý 2 năm 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động Quý 2 năm 2017 của Công ty.

Xem thêm

04 Tháng 07

[CBTT] LNST 6 tháng đầu năm 1.550 tỷ đồng, Công ty CII vượt mức kế hoạch tài chính năm 2017

Theo báo cáo cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên CII Group, Công Ty CII cập nhật đến Quý cổ đông ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017...

Xem thêm

10 Tháng 04

[CBTT] Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động Quý 1 năm 2017 của công ty CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động quý 1/2017 của CII.  

Xem thêm

03 Tháng 04

[CBTT] Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1/2017 công ty CII

Công ty CII xin gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư công bố thông tin kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 1/2017. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị thành viên thuộc CII Group, Công...

Xem thêm

25 Tháng 01

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4 năm 2016 của công ty CII

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư bản báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 của công ty CII. Trân trọng.

Xem thêm

25 Tháng 01

Báo cáo tình hình quản trị công ty CII năm 2016

Công ty CII kính gửi các quý cổ đông bản báo cáo tình hình quản trị của công ty CII năm 2016. Với các nội dung chính như sau: Các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông...

Xem thêm

06 Tháng 12

Báo cáo tình hình hoạt động công ty CII tháng 11.2016

Công ty CII trân trọng gửi tới quý cổ đông báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 11 năm 2016 với các sự kiện và thông tin nổi bật như sau: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 1. HOÀN TẤT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI...

Xem thêm