Kết quả sản xuất kinh doanh

10 Tháng 04

[CBTT] Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động Quý 1 năm 2017 của công ty CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động quý 1/2017 của CII.  

Xem thêm

03 Tháng 04

[CBTT] Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1/2017 công ty CII

Công ty CII xin gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư công bố thông tin kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 1/2017. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị thành viên thuộc CII Group, Công...

Xem thêm

25 Tháng 01

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4 năm 2016 của công ty CII

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư bản báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 của công ty CII. Trân trọng.

Xem thêm

25 Tháng 01

Báo cáo tình hình quản trị công ty CII năm 2016

Công ty CII kính gửi các quý cổ đông bản báo cáo tình hình quản trị của công ty CII năm 2016. Với các nội dung chính như sau: Các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông...

Xem thêm

06 Tháng 12

Báo cáo tình hình hoạt động công ty CII tháng 11.2016

Công ty CII trân trọng gửi tới quý cổ đông báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 11 năm 2016 với các sự kiện và thông tin nổi bật như sau: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 1. HOÀN TẤT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI...

Xem thêm

07 Tháng 11

Công ty CII cập nhật tình hình hoạt động tháng 10 năm 2016

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo Cập nhật Tình hình Hoạt động tháng 10 năm 2016 với các nội dung chính như sau:   Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2016 đã kết thúc thành công với sự đồng thuận...

Xem thêm

28 Tháng 10

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 của công ty CII

Công ty CII thông báo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2016 như sau: Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, trong đó, bao gồm 382 tỷ đồng lợi nhuận...

Xem thêm

25 Tháng 10

Kế hoạch hoạt động công ty CII năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 25/10/2016, Hội đồng quản trị công ty CII đã phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ...

Xem thêm

07 Tháng 10

CII: Báo cáo tình hình hoạt động CII tháng 9/2016

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 09 năm 2016 của công ty với các nội dung chính như sau. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT Trong tháng 9, Công ty đang...

Xem thêm

06 Tháng 10

CII: Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2016

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016 của công ty mẹ như sau: Lợi nhuận sau thuế quý 03/2016 đạt 229,1 tỷ đồng, tăng 127,9% so với cùng kỳ...

Xem thêm