Cổ phiếu – Trái phiếu

22 Tháng 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

Xem thêm

20 Tháng 01

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019)

Xem thêm

08 Tháng 01

Báo cáo kết quả thực hiện mua lại trước hạn Trái phiếu 40 triệu USD

Công ty Cii Báo cáo kết quả thực hiện mua lại trước hạn Trái phiếu 40 triệu USD.

Xem thêm

08 Tháng 01

Báo cáo kết quả phát hành TP DN riêng lẻ theo ND 163. ( Đợt 2 250 tỷ thuộc gói 500 tỷ)

Công ty CII Báo cáo kết quả phát hành TP DN riêng lẻ theo ND 163. ( Đợt 2 250 tỷ thuộc gói 500 tỷ)

Xem thêm

07 Tháng 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU CEE CV 09/2020/CV-CII NGÀY 06/01/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU CEE  CV 09/2020/CV-CII NGÀY 06/01/2020

Xem thêm

18 Tháng 12

Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB

Công ty CII  Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB : công văn số 673/2019/CV-CII ngày 17/12/2019 (vượt ngưỡng 1% tại ngày 12/12/2019)

Xem thêm

03 Tháng 12

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ THỜI GIAN NHẬN LÃI TRÁI PHIẾU CII11722

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII122020, mã Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/06/2019 đến 29/12/2019), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau:...

Xem thêm

28 Tháng 11

CBTT về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_đã phát hành ngày 05/01/2017.

Công ty CII kính gửi  công bố thông tin theo Nghị định 163 về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_đã phát hành ngày 05/01/2017.  

Xem thêm

25 Tháng 11

công bố thông tin về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_BOND2018-02

Công ty CII công bố thông tin về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_BOND2018-02 (trái phiếu đã phát hành ngày 14/12/2018).

Xem thêm

07 Tháng 11

CÔNG TY CII CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ 1.300 TỶ

Ngày 05/11/2019, CII đã công bố thông tin về việc Công Ty sẽ thực hiện một số thương vụ với các Nhà đầu tư với tổng giá trị thu về từ nay đến tháng 01/2020 ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng, trong đó bao gồm...

Xem thêm