Cổ phiếu – Trái phiếu

06 Tháng 08

Công ty CII đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE

Ngày 06/08/2018, Công ty CII đã đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty CII E&C để tăng tỷ lệ sở hữu theo Quyết định Chủ tịch HĐQT CII số 227/QĐ-HĐQT-CII ngày 03/08/2018. Như vậy, nếu giao dịch đăng ký được thực hiện...

Xem thêm

24 Tháng 07

Công ty CII mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ

Căn cứ Báo cáo Kết quả Giao dịch mua cổ phiếu quỹ số 361/2018/CV-CII ngày 24/07/2018, Công ty CII đã thực hiện mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII từ các cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Công ty CII thông báo thay...

Xem thêm

18 Tháng 07

Công ty CII chuẩn bị phát hành 580 tỷ đồng giá trị trái phiếu vào quý 3 năm 2018

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/07/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo...

Xem thêm

03 Tháng 07

Công ty CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CII11709

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/04/2018 đến 26/07/2018), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

27 Tháng 06

Công ty CII mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu CII

Ngày 27/06/2017, công ty CII đã Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiễu quỹ. Mục đích để công ty CII mua lại cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ là để góp phần bình...

Xem thêm

25 Tháng 06

Công ty CII chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII.

Ngày 25/06/2018, công ty CII đã chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 tại đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII. Như vậy, tổng số lượng trái phiếu CII41401 đang lưu hành đã giảm từ 12.990 trái phiếu CII41401 xuống còn...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công ty CII công bố hạn chót đăng ký và thời gian nhận lãi trái phiếu CII11722

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/12/2017 đến 29/06/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối...

Xem thêm

18 Tháng 05

Công ty CII mua thêm 177.490 cổ phiếu LGC của CII B&R

Công ty CII đã mua thành công 177.490 cổ phiếu LGC của Công ty CII B&R sau khi đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC. Giao dịch được thực hiện từ 19/04/2018 đến 14/05/2018 với phương thức  giao dịch khớp lệnh. Lý do mua không...

Xem thêm

14 Tháng 05

Công ty CII sẽ mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

Theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu về việc phát hành 60 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (“gọi tắt là NĐT”) trong năm 2017, bắt đầu từ năm thứ 2  trở đi, NĐT...

Xem thêm

02 Tháng 05

Công ty CII công bố niêm yết trái phiếu CII11722 với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc niêm yết trái phiếu  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm