Cổ phiếu – Trái phiếu

27 Tháng 04

Công ty CII tiếp tục mua thêm hơn 1.000.000 cổ phiếu NBB

Cụ thể, ngày 25/04/2017, công ty CII đã mua thêm  1.010.420  cổ phiếu NBB, tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 29,78%. Như vậy, công ty CII hiện đang nắm giữ 19.012.935 cổ phiếu NBB. Lý do thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu...

Xem thêm

25 Tháng 04

Công ty CII mua hơn 2,6 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 21/04/2017, công ty CII đã mua thành công 2.646.800 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã HOSE: NBB), giúp tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB của công ty CII lên 28,2%. Lý do thay đổi sở hữu là cơ cấu...

Xem thêm

19 Tháng 04

[CBTT] Ngày đăng ký cuối cùng để chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401

Để thực hiện chuyển đổi đợt 4 trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII vào ngày 23/06/2017, công ty CII trân trọng thông báo đến quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401 như sau: Ngày đăng ký...

Xem thêm

03 Tháng 04

Công ty Tân Tam Mã đăng ký mua 3,9 triệu cổ phiếu CII

Ngày 03/04/2017, công ty Tân Tam Mã đã đăng ký mua 3.900.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư sở hữu cổ phần tại công ty CII. Trước đó, công ty Tân Tam Mã đã sở hữu 6.100.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

22 Tháng 02

Công ty CII tiếp tục mua hơn 820.000 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%

Sau khi nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 22,52%, công ty CII tiếp tục mua thêm 820.840 cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%. Cụ thể, giao dịch đã được hoàn tất vào ngày 21/02/2017, với lý do thực hiện là cơ...

Xem thêm

17 Tháng 02

Công ty CII tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66% với giao dịch mua hơn 8.900.000 cổ phiếu LGC

Ngày 17/02/2016, công ty CII đã thực hiện giao dịch mua 8.988.570 cổ phiếu LGC để tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66%. Cụ thể, công ty CII đã đăng ký mua 9.546.310 cổ phiếu LGC bằng phương thức giao dịch khớp lệnh. Nhưng do đặt lệnh mua không khớp...

Xem thêm

17 Tháng 02

Công ty CII mua thêm 1.000.000 cổ phiếu NBB

Ngày 16/02, Công ty CII đã mua thêm 1.000.000 cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy lên 22,52%. Cụ thể, sau khi thực hiện giao dịch, hiện nay công ty CII đang nắm giữ 14.380.745 cổ...

Xem thêm

13 Tháng 02

Công ty CII tiếp tục mua thêm 100.000 cổ phiếu NBB

Ngày 10/02/2016, Công ty CII đã mua thêm 100.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) và nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 22,14%. Theo đó, công ty CII cho biết lý do thay đổi tỷ lệ sở hữu...

Xem thêm

03 Tháng 02

Công ty CII mua cổ phiếu và tăng tỷ lệ sở hữu NBB lên trên 20%

Ngày 02/02/2017, công ty CII đã mua 146.470 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy. Qua đó, công ty CII đã tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 20,24%. Cụ thể, sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu NBB lên 20,24%,...

Xem thêm

28 Tháng 12

Dragon Capital mua không thành công 2.3 triệu cổ phiếu CII

Dragon Capital thông qua quỹ đầu tư DC Development Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) (sau đây gọi là quỹ DC) đã không mua 2.300.000 cổ phiếu CII như đã đăng kí trước đó. Hiện nay, quỹ DC đang nắm giữ 364.327 cổ phiếu CII. Lý do quỹ DC không...

Xem thêm