Cổ phiếu – Trái phiếu

31 Tháng 01

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu CII11713

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-04, mã trái phiếu CII11713 từ ngày 15/08/2017 đến 28/02/2018, Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

31 Tháng 01

Công ty CII mua thêm 394.140 cổ phiếu NBB

Ngày 30/01/2018, công ty CII đã mua thêm 394.140 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty CII đã nâng số lượng cổ phiếu NBB đang nắm giữ từ 32.850.072...

Xem thêm

26 Tháng 01

Công ty CII mua thêm hơn 1.2 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 25/01/2018, công ty CII mua thêm 1.211.420 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 31.638.652 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 33,04% (trên tổng số 95.772.699 cổ phiếu...

Xem thêm

17 Tháng 01

Công ty CII đã hoàn tất việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ và thu về 300 tỷ đồng

Ngày 16/01/2018, Công ty CII đã hoàn tất việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ và thu về 300 tỷ đồng theo phương án đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại Nghị quyết số 162/NQ – HĐQT(NK 2017-2022) ngày 18/12/2017. Qua đó,...

Xem thêm

08 Tháng 01

Mua 856.390 cổ phiếu NBB, công ty CII đã nắm giữ hơn 33% tỷ lệ sở hữu của Công ty Năm Bảy Bảy

Vào ngày 05/01/2018, công ty CII đã mua thành công thêm 856.390 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Như vậy, số lượng cổ phiếu NBB mà công ty...

Xem thêm

18 Tháng 12

Quỹ đầu tư Dragon Capital mua thêm 1.000.000 cổ phiếu CII

Từ ngày 20/11 – 13/12 năm 2017, thông qua Công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (Ireland), quỹ đầu tư Dragon Capital đã mua thêm 1.000.000 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước đó, Công ty DC Developing Markets...

Xem thêm

18 Tháng 12

Quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) đã mua 628.800 cổ phiếu CII

Ngày 12/12/2017, quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) của Phần Lan đã mua thành công 628.800 cổ phiếu CII thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Trước đó, quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) đã sở hữu 24.425.200 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu...

Xem thêm

18 Tháng 12

Công ty CII phát hành riêng lẻ 1.300 tỷ đồng giá trị Trái Phiếu (không chuyển đổi).

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 18/12/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT(NK 2017-2022) và Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận cho CII được phát hành...

Xem thêm

15 Tháng 12

Công ty CII mua thành công 1.085.710 cổ phiếu NBB

Ngày 13/12/2017, công ty CII đã mua thành công 1.085.710 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Như vậy, hiện nay công ty CII đã nâng số lượng cổ...

Xem thêm

13 Tháng 12

Quỹ đầu tư Dragon Capital tiếp tục đăng ký mua thêm 600.000 cổ phiếu CII

Quỹ đầu từ Dragon Capital, thông qua KB Vietnam Focus Balanced Fund, đã đăng ký mua thêm 600.000 cổ phiếu CII. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 14/12/2017 đến ngày 12/01/2018 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước đó, KB...

Xem thêm