Cổ phiếu – Trái phiếu

18 Tháng 10

Quỹ đầu tư Dragon Capital hoàn tất mua thêm 2.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 10/10/2017, công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) của Quỹ đầu tư Dragon Capital đã mua thành công 2.000.000 cổ phiếu CII thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận. Giao dịch được thực hiện từ ngày 03/10/2017 đến ngày 10/10/2017. Như vậy, công ty DC Developing...

Xem thêm

11 Tháng 10

Công ty VIP Infrastructure bán thành công 11.300.000 cổ phiếu CII

Công ty CII mới nhận được thông báo công ty VIP Infrastructure Holdings PTE. LTD (công ty VIP) đã bán thành công 11.300.000 cổ phiếu CII. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty VIP chỉ còn nắm giữ 10.269.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

10 Tháng 10

Công ty CII chốt ngày thanh toán lãi Trái phiếu CII_BOND2017-03

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu đảm bảo giao dịch CII_BOND2017-03 (từ 26/10/2017 đến 25/10/2017), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Xem thêm

05 Tháng 10

Công ty Tân Tam Mã bán thành công 2.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 05/10/2017, công ty Tân Tam Mã đã bán thành công 2.000.000 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh. Như vậy, công ty Tân Tam Mã chỉ còn nắm giữ 8.000.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,25% (tính trên tổng số 246.244.905 cổ phiếu CII đang lưu...

Xem thêm

29 Tháng 09

Công ty DC Developing Markets của Dragon Capital đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 28/09/2017, Công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (gọi tắt là Công ty DC) của Dragon Capital thông báo đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu CII. Trước đó, công ty DC của quỹ đầu tư Dragon Capital nắm giữ 594.304 cổ phiếu...

Xem thêm

27 Tháng 09

Công ty Tân Tam Mã đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu CII trả nợ margin

Công ty CII mới nhận được văn bản thông báo Công ty Tân Tam Mã đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu CII để trả nợ vay margin cho công ty CP Chứng khoán Tp.HCM. Trước đó, công ty Tân Tam Mã đang nắm giữ 10.000.270...

Xem thêm

20 Tháng 09

Công ty VIP Infrastrucre Holdings thông báo bán 11,3 triệu cổ phiếu CII

Ngày 20/09/2017, Công ty VIP Infrastrucre Holdings PTE. LTD (VIP) thông báo bán 11.300.000 cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước đó, quỹ VIP đang nắm giữ 21.569.840 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ nẵm giữ 8,76%. Nếu giao dịch được thực hiện thành công,...

Xem thêm

16 Tháng 08

Công ty CII phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022) ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị CII về phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ngày 15/8/2017, công ty CII đã phát hành thành công và thu về 300 tỷ...

Xem thêm

10 Tháng 08

Công ty CII thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu Doanh Nghiệp không chuyển đổi

Căn cứ danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn sắp tới, ngày 10/08/2017, Hội đồng Quản Trị công ty CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT (NK2017-2022)...

Xem thêm

27 Tháng 07

Công ty CII phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo giao dịch

Ngày 26/07/2017, CII đã phát hành riêng lẻ thành công 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch với một số điều khoản cơ bản như sau: Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng Mệnh giá Trái Phiếu:...

Xem thêm