Cổ phiếu – Trái phiếu

30 Tháng 05

Công ty CII công bố hạn chót đăng ký và thời gian nhận lãi trái phiếu CII11722

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/12/2017 đến 29/06/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối...

Xem thêm

18 Tháng 05

Công ty CII mua thêm 177.490 cổ phiếu LGC của CII B&R

Công ty CII đã mua thành công 177.490 cổ phiếu LGC của Công ty CII B&R sau khi đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC. Giao dịch được thực hiện từ 19/04/2018 đến 14/05/2018 với phương thức  giao dịch khớp lệnh. Lý do mua không...

Xem thêm

14 Tháng 05

Công ty CII sẽ mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ

Theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu về việc phát hành 60 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc (“gọi tắt là NĐT”) trong năm 2017, bắt đầu từ năm thứ 2  trở đi, NĐT...

Xem thêm

02 Tháng 05

Công ty CII công bố niêm yết trái phiếu CII11722 với tổng giá trị 300 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc niêm yết trái phiếu  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh....

Xem thêm

27 Tháng 04

Công ty CII mua 891.130 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy

Ngày 27/04/2018, công ty CII đã mua thành công 831.130 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 33.244.212 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 34,12% (trên tổng số 97.432.174...

Xem thêm

21 Tháng 04

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng chuyển đổi trái phiếu CII41401 đợt 5.

Để thực hiện chuyển đổi đợt 5 trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII vào ngày 25/06/2018 (do ngày 23/06/2018 rơi vào ngày thứ 7), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Xem thêm

21 Tháng 04

Công ty CII hoàn tất phát hành 1oo tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 20/04/2018, Công ty CII đã hoàn tất phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo (“Trái Phiếu”) Đợt 2 và thu về 100 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Như vậy, CII...

Xem thêm

20 Tháng 04

Công ty CII thông báo hủy đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Như đã thông báo trước đây đến Quý cổ đông, công ty CII nỗ lực tìm các nguồn vốn huy động khác để thay thế cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đến nay, việc huy động vốn vay, vốn trái phiếu…...

Xem thêm

11 Tháng 04

Công ty CII đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC

Ngày 11/04/2018, công ty CII đã thông báo đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CII B&R. Giao dịch dự...

Xem thêm

10 Tháng 04

Tài liêu DHCD Thường niên năm 2017 Công ty CII

Xem thêm