Cổ phiếu – Trái phiếu

01 Tháng 10

Công ty CII công bố hạn chót đăng kí trả lãi trái phiếu CII_BOND2017-03

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/07/2018 đến 26/10/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau:...

Xem thêm

07 Tháng 09

Công ty CII mua 550.000 cổ phiếu CEE của CII E&C

Ngày 07/09/2018, Công ty CII đã báo cáo kết quả giao dịch mua thành công 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty con CII E&C. Giao dịch diễn ra từ ngày 09/08/2018 đến ngày 06/09/2018 và được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Như...

Xem thêm

22 Tháng 08

Công ty CII mua 1.076.700 cổ phiếu NBB, tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,67%.

Ngày 21/08/2018, Công ty CII đã mua thành công 1.076.700 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Trước đó, Công ty CII đã nắm 41.467.342 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

21 Tháng 08

Công ty Tân Tam Mã đăng kí bán hơn 2.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 21/08/2018, Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã đăng kí bán 2.100.270 cổ phiếu CII để trả nợ vay cho Công ty CP Chứng khoán Bản Việt. Hiện nay, Công ty Tân Tam Mã nắm giữ 8.000.270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

06 Tháng 08

Công ty CII đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE

Ngày 06/08/2018, Công ty CII đã đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty CII E&C để tăng tỷ lệ sở hữu theo Quyết định Chủ tịch HĐQT CII số 227/QĐ-HĐQT-CII ngày 03/08/2018. Như vậy, nếu giao dịch đăng ký được thực hiện...

Xem thêm

24 Tháng 07

Công ty CII mua thêm 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ

Căn cứ Báo cáo Kết quả Giao dịch mua cổ phiếu quỹ số 361/2018/CV-CII ngày 24/07/2018, Công ty CII đã thực hiện mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII từ các cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Công ty CII thông báo thay...

Xem thêm

18 Tháng 07

Công ty CII chuẩn bị phát hành 580 tỷ đồng giá trị trái phiếu vào quý 3 năm 2018

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/07/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo...

Xem thêm

03 Tháng 07

Công ty CII thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CII11709

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/04/2018 đến 26/07/2018), Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu...

Xem thêm

27 Tháng 06

Công ty CII mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu CII

Ngày 27/06/2017, công ty CII đã Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho mua lại 1.768.360 cổ phiếu CII làm cổ phiễu quỹ. Mục đích để công ty CII mua lại cổ phiếu CII làm cổ phiếu quỹ là để góp phần bình...

Xem thêm

25 Tháng 06

Công ty CII chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII.

Ngày 25/06/2018, công ty CII đã chuyển đổi thành công trái phiếu CII41401 tại đợt 5 từ 2.606 trái phiếu CII41401 thành 236.858 cổ phiếu CII. Như vậy, tổng số lượng trái phiếu CII41401 đang lưu hành đã giảm từ 12.990 trái phiếu CII41401 xuống còn...

Xem thêm