Cổ phiếu – Trái phiếu

13 Tháng 12

Quỹ đầu tư Dragon Capital tiếp tục đăng ký mua thêm 600.000 cổ phiếu CII

Quỹ đầu từ Dragon Capital, thông qua KB Vietnam Focus Balanced Fund, đã đăng ký mua thêm 600.000 cổ phiếu CII. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 14/12/2017 đến ngày 12/01/2018 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước đó, KB...

Xem thêm

13 Tháng 12

Quỹ đầu tư Dragon Capital mua thêm 1.770.000 cổ phiếu CII

Ngày 11/12/2017, công ty CII đã nhận được Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu  của Dragon Capital về việc mua thành công 1.770.000 cổ phiếu CII thông qua Norges Bank và KB Vietnam Focus Balanced Fund. Cụ thể, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã...

Xem thêm

24 Tháng 11

Công ty CII mua gần 10,5 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 24/11/2017, công ty CII đã báo cáo mua thành công 10.491.617 cổ phiếu NBB để thực hiện quyền mua cổ phiếu NBB và cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trước đó, công ty CII đã nắm giữ 19.204.935 cổ phiếu NBB của Công...

Xem thêm

23 Tháng 11

Công ty VIP Infrastructure Holding PTE. LTD đã bán hơn 6,2 triệu cổ phiếu CII

Ngày 23/11/2017, công ty VIP Infrastructure Holding PTE. LTD (VIP) đã bán 6.269.840 cổ phiếu CII từ ngày 30/10/2017 tới ngày 22/11/2017. Giao dịch đã được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, công ty...

Xem thêm

22 Tháng 11

Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII

Ông Lê Vũ Hoàng, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CII, đã hoàn tất mua 1.000.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch thành công, ông Lê Vũ Hoàng hiện đang nắm 2.043.186 cổ...

Xem thêm

16 Tháng 11

Dragon Capital đã mua 1.800.000 cổ phiếu CII và đăng ký mua thêm 1.600.000 cổ phiếu nữa

Quỹ đầu tư Dragon Capital, thông qua 2 công ty DC Development Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) và KB Vietnam Focus Balanced Fund (Hàn Quốc) đã mua thành công 1.800.000 cổ phiếu CII và đang tiếp tục đăng ký mua thêm 1.600.000 cổ phiếu...

Xem thêm

14 Tháng 11

Goldman Sachs bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu CII

Ngày 8/11/2017, Goldman Sachs đã bán 7.870.150 cổ phiếu CII thông qua 2 công ty Master Fund Holdings (Cayman) Ltd. và Peconic Holdings (Cayman) Ltd. Trước đó, Goldman Sachs thông qua 2 công ty trên đã nắm giữ 18.481.921 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở...

Xem thêm

08 Tháng 11

Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu CII

Ông Lê Vũ Hoàng, chủ tịch HĐQT công ty CII vừa đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu CII với mục đích đầu tư. Cụ thể, hiện nay, ông Lê Vũ Hoàng đang nắm giữ 1.043.186 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,42% (trên...

Xem thêm

01 Tháng 11

Công ty CII niêm yết 300 tỷ đồng trái phiếu CII11713 (không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo )

Ngày 27/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã chấp thuận cho công ty CII đăng ký niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mã chứng khoán CII11713 và bắt đầu giao dịch từ ngày 06/11/2017. THÔNG BÁO NIÊM YẾT TRÁI...

Xem thêm

25 Tháng 10

Công ty VIP đăng ký bán hơn 6,2 triệu cổ phiếu CII

Ngày 25/10/2017, công ty CII nhận được thông báo Công ty VIP Infrastructure Holding PTE. LTD (VIP), công ty thuộc tập đoàn Ayala, Phillippin, đăng ký bán 6.269.840 cổ phiếu CII. Trước đó, công ty VIP nắm giữ 10.269.840 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm