Cổ phiếu – Trái phiếu

21 Tháng 04

Công ty CII công bố ngày đăng ký cuối cùng chuyển đổi trái phiếu CII41401 đợt 5.

Để thực hiện chuyển đổi đợt 5 trái phiếu chuyển đổi CII41401 thành cổ phiếu CII vào ngày 25/06/2018 (do ngày 23/06/2018 rơi vào ngày thứ 7), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Xem thêm

21 Tháng 04

Công ty CII hoàn tất phát hành 1oo tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 20/04/2018, Công ty CII đã hoàn tất phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo (“Trái Phiếu”) Đợt 2 và thu về 100 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Như vậy, CII...

Xem thêm

20 Tháng 04

Công ty CII thông báo hủy đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Như đã thông báo trước đây đến Quý cổ đông, công ty CII nỗ lực tìm các nguồn vốn huy động khác để thay thế cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đến nay, việc huy động vốn vay, vốn trái phiếu…...

Xem thêm

11 Tháng 04

Công ty CII đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC

Ngày 11/04/2018, công ty CII đã thông báo đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu LGC của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CII B&R. Giao dịch dự...

Xem thêm

10 Tháng 04

Tài liêu DHCD Thường niên năm 2017 Công ty CII

Click để tải tài liệu

Xem thêm

04 Tháng 04

MorningStar Inc đánh giá cổ phiếu CII đang bị định giá thấp hơn giá trị thực

Morningstar, Inc. – công ty nghiên cứu đầu tư nổi tiếng chuyên cung cấp dữ liệu thị trường và phân tích, đánh giá cổ phiếu, quỹ tương hỗ trên toàn thế giới, vừa ban hành báo cáo định giá ngắn về cổ phiếu CII. Theo báo cáo, cổ...

Xem thêm

03 Tháng 04

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ TGĐ CII đã mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 03/04/2018, công ty CII nhận được Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người liên quan đến Cổ đông Nội bộ Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ của Tổng Giám đốc Công ty CII, đã mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII....

Xem thêm

27 Tháng 03

Công ty CII hoàn tất phát hành 100 tỷ VNĐ giá trị Trái phiếu không chuyển đổi đợt 1

Ngày 16/03/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT (NK 2017-2022), theo đó, HĐQT đã chấp thuận cho công ty CII phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi,...

Xem thêm

21 Tháng 03

Công ty CII nhận thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ

Ngày 21/03/2018, công ty CII nhận được thông báo đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu của bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ của ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc công ty CII. Mục đích thực hiện giao dịch là để đầu tư. Giao dịch...

Xem thêm

20 Tháng 03

Công ty CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo.

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và đáp ứng nhu cầu vốn của công ty trong thời gian sắp tới, ngày 16/03/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CII đã họp và thông qua một số nội dung sau: Chấp...

Xem thêm