Cổ phiếu – Trái phiếu

18 Tháng 03

Công ty CII phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

Với những chiến lược đầu tư mà công ty đã thông tin đến Quý cổ đông trước đây, Công ty CII đề ra định hướng sẽ tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định, và với chi phí thấp nhằm (i) huy động đủ...

Xem thêm

15 Tháng 03

Công ty CII mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 3.051.840 cổ phiếu mã NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Cụ thể, ngày 14/03/2019, công ty CII đã mua 1.587.000 cổ phiếu NBB. Sau đó,...

Xem thêm

11 Tháng 03

Công ty CII tiếp tục đầu tư mua 810.000 cổ phiếu NBB

Sau khi mua 1.500.210 cổ phiếu NBB vào ngày 06 – 07/03/2019, công ty CII tiếp tục mua thành công 810.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vào ngày 08/03/2019. Như vậy, công ty CII đã tiếp tục...

Xem thêm

08 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 1.5 triệu cổ phiếu NBB

Trong 2 ngày liên tiếp mùng 06 và mùng 07 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 1.500.210 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng  nắm...

Xem thêm

28 Tháng 02

Công ty CII phát hành thành công 370 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 370.000 trái phiếu riêng lẻ có giá trị 370.000.000.000 đồng. Loại hình trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải nợ...

Xem thêm

25 Tháng 02

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của công ty CII E&C từ ngày 28/02/2019. Cụ thể, từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019, công ty CII sẽ mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII...

Xem thêm

19 Tháng 02

Công ty CII mua thêm hơn 14.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngày 19/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty CII (HĐQT) ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) về việc chấp thuận cho công ty CII mua thêm số lượng cổ phiếu quỹ với một số nội dung cụ thể như sau: Phê duyệt khối...

Xem thêm

13 Tháng 02

Công ty CII thông báo nhận lãi trái phiếu CII11713

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11713 (từ ngày 15/08/2018 đến 28/02/2019) như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Xem thêm

01 Tháng 02

Công ty CII phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với thời hạn 3 năm. Công ty CII sẽ dự kiến phát hành 400.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không tài...

Xem thêm

07 Tháng 12

Công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB

Ngày 05/12/2018, công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên thành 44%. Sau khi hoàn tất mua 323.500 cổ phiếu NBB, công ty...

Xem thêm