Cổ phiếu – Trái phiếu

22 Tháng 02

Công ty CII tiếp tục mua hơn 820.000 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%

Sau khi nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 22,52%, công ty CII tiếp tục mua thêm 820.840 cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,81%. Cụ thể, giao dịch đã được hoàn tất vào ngày 21/02/2017, với lý do thực hiện là cơ...

Xem thêm

17 Tháng 02

Công ty CII tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66% với giao dịch mua hơn 8.900.000 cổ phiếu LGC

Ngày 17/02/2016, công ty CII đã thực hiện giao dịch mua 8.988.570 cổ phiếu LGC để tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 53,66%. Cụ thể, công ty CII đã đăng ký mua 9.546.310 cổ phiếu LGC bằng phương thức giao dịch khớp lệnh. Nhưng do đặt lệnh mua không khớp...

Xem thêm

17 Tháng 02

Công ty CII mua thêm 1.000.000 cổ phiếu NBB

Ngày 16/02, Công ty CII đã mua thêm 1.000.000 cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy lên 22,52%. Cụ thể, sau khi thực hiện giao dịch, hiện nay công ty CII đang nắm giữ 14.380.745 cổ...

Xem thêm

13 Tháng 02

Công ty CII tiếp tục mua thêm 100.000 cổ phiếu NBB

Ngày 10/02/2016, Công ty CII đã mua thêm 100.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) và nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 22,14%. Theo đó, công ty CII cho biết lý do thay đổi tỷ lệ sở hữu...

Xem thêm

03 Tháng 02

Công ty CII mua cổ phiếu và tăng tỷ lệ sở hữu NBB lên trên 20%

Ngày 02/02/2017, công ty CII đã mua 146.470 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy. Qua đó, công ty CII đã tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 20,24%. Cụ thể, sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu NBB lên 20,24%,...

Xem thêm

28 Tháng 12

Dragon Capital mua không thành công 2.3 triệu cổ phiếu CII

Dragon Capital thông qua quỹ đầu tư DC Development Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) (sau đây gọi là quỹ DC) đã không mua 2.300.000 cổ phiếu CII như đã đăng kí trước đó. Hiện nay, quỹ DC đang nắm giữ 364.327 cổ phiếu CII. Lý do quỹ DC không...

Xem thêm

28 Tháng 12

UBCKNN chấp thuận cho CII phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ RAM

Ngày 28/12/2016, Công ty CII đã nhận được văn bản số 8571/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CII phát hafh trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế. Như vậy, dự kiến ngày 05/01/2017, CII sẽ hoàn tất việc...

Xem thêm

27 Tháng 12

Công ty CII hoàn tất chuyển nhượng 19.480.000 cổ phiếu CII E&C cho 93 nhà đầu tư

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII và được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 26/12/2016, Công ty CII đã hoàn...

Xem thêm

16 Tháng 12

Công ty CII giảm tỷ lệ sở hữu CII E&C xuống 49%

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII, theo đó, Đại hội đồng cổ đông CII đã chấp thuận cho CII giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) xuống 49% bằng cách bán cổ...

Xem thêm

02 Tháng 12

Tân Tam Mã đăng ký bán 8.900.000cổ phiếu CII

Công ty CII mới nhận được thông báo Công ty Tân Tam Mã đăng kí bán 8.900.000 cổ phiếu CII. Theo đó, lý do công ty Tân Tam Mã đăng ký bán cổ phiếu CII vì các công ty chứng khoán yêu cầu Tân Tam...

Xem thêm