Cổ phiếu – Trái phiếu

13 Tháng 02

Công ty CII thông báo nhận lãi trái phiếu CII11713

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11713 (từ ngày 15/08/2018 đến 28/02/2019) như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Xem thêm

01 Tháng 02

Công ty CII phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với thời hạn 3 năm. Công ty CII sẽ dự kiến phát hành 400.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không tài...

Xem thêm

07 Tháng 12

Công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB

Ngày 05/12/2018, công ty CII đã mua thành công 323.500 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên thành 44%. Sau khi hoàn tất mua 323.500 cổ phiếu NBB, công ty...

Xem thêm

07 Tháng 12

Công ty CII phát hành 3.000.000 cổ phiếu ESOP năm 2016 và 2017

Ngày 07/12/2018, công ty CII đã công bố thông tin chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên năm 2016 và 2017. Trong đó, số lượng cổ phiếu ESOP năm 2016 là 1.500.000 cổ phiếu CII và 1.500.000 cổ phiếu...

Xem thêm

14 Tháng 11

Công ty Tân Tam Mã đăng kí mua 2.000.000 cổ phiếu CII

Công ty Tân Tam Mã vừa đăng kí mua thêm 2.000.000 cổ phiếu CII của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã đăng kí mua thêm 2.000.000...

Xem thêm

01 Tháng 10

Công ty CII công bố hạn chót đăng kí trả lãi trái phiếu CII_BOND2017-03

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản trái phiếu CII_BOND2017-03, mã Trái phiếu CII11709 (từ ngày 26/07/2018 đến 26/10/2018), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu như sau:...

Xem thêm

07 Tháng 09

Công ty CII mua 550.000 cổ phiếu CEE của CII E&C

Ngày 07/09/2018, Công ty CII đã báo cáo kết quả giao dịch mua thành công 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty con CII E&C. Giao dịch diễn ra từ ngày 09/08/2018 đến ngày 06/09/2018 và được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Như...

Xem thêm

22 Tháng 08

Công ty CII mua 1.076.700 cổ phiếu NBB, tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,67%.

Ngày 21/08/2018, Công ty CII đã mua thành công 1.076.700 cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Trước đó, Công ty CII đã nắm 41.467.342 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

21 Tháng 08

Công ty Tân Tam Mã đăng kí bán hơn 2.000.000 cổ phiếu CII

Ngày 21/08/2018, Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã đăng kí bán 2.100.270 cổ phiếu CII để trả nợ vay cho Công ty CP Chứng khoán Bản Việt. Hiện nay, Công ty Tân Tam Mã nắm giữ 8.000.270 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ...

Xem thêm

06 Tháng 08

Công ty CII đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE

Ngày 06/08/2018, Công ty CII đã đăng ký mua 550.000 cổ phiếu CEE của Công ty CII E&C để tăng tỷ lệ sở hữu theo Quyết định Chủ tịch HĐQT CII số 227/QĐ-HĐQT-CII ngày 03/08/2018. Như vậy, nếu giao dịch đăng ký được thực hiện...

Xem thêm