Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo tình hình hoạt động tháng 2/2016 công ty CII

02 Tháng 03. 2016

Kính gửi các cổ đông và NĐT Báo cáo tình hình hoạt động của CII trong tháng 2/2016. Trong tháng 02/2016, Công ty CII đã tổ chức nhiều hoạt động tổng kết năm 2015 và chào mừng Tết Bính Thân 2016. Trong không khí từng bừng đón xuân, các hoạt động triển khai dự án cũng như các công việc khác vẫn luôn được đôn đốc để đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng trì trệ do nghỉ Tết kéo dài. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Công ty đã trở lại hoạt động bình thường từ ngày 15/2. Doanh thu thu phí tháng 1 & 2/2016 của các trạm đạt 119,563 tỷ đồng, tăng 114,5% so với cùng kì năm 2015.

Điểm đáng chú ý là trong tháng 2, Công ty CII đã hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết lên 260.154.407 cổ phiếu; đồng thời công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty mới điều chỉnh và có hiệu lực từ tháng 2 trên website công ty. Sau khi thay đổi tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, Goldman Sachs trở thành cổ đông lớn nhất tại CII với mức sở hữu tương đương 11,87% cổ phần.

Tin tức liên quan