Kết quả sản xuất kinh doanh

CII công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1/2016

05 Tháng 05. 2016

Công ty CII vừa công bố kết quả báo cáo tài chính hợp nhất trong quý 1 năm 2016. Theo đó, doanh thu quý 1 đạt 230 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 104 tỷ đồng.

Như đã thông báo, kết quả quý 1 năm 2016 có phần kém nổi trội so với kết quả cùng kỳ năm ngoái vì 3 lý do chính:
  1. Trong quý 1 2015, CII ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu LGC (CII B&R) và thặng dư từ việc phát hành trái phiếu hoán đổi cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).
  2. Trong quý 1 2016, CII phải chi trả lãi vay cho khoản trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho MPTC, dẫn đến gia tăng chi phí tài chính. Tuy nhiên, MPTC đã thỏa thuận chuyển nhượng hết tất cả trái phiếu đang nắm giữ sang cổ phiếu vào tháng 9 năm 2016 nên phần gia tăng chi phí tài chính sẽ không còn.
  3. Do vướng mắc một số thủ tục tài chính nên CII không thể ghi nhận khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng vốn một công ty con (trị giá 130 tỷ đồng). Khoản lợi nhuận này sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2016.
Một điểm đáng chú ý nữa trong Báo cáo Tài chính Hợp nhất lần này là tỉ lệ tổng dư nợ / vốn chủ sở hữu đã giảm đáng kể (1.64x, giảm 37% so với 2.25x vào tháng 1/2016). Điều này xảy ra là do các trái chủ MPTC, Goldman Sachs và HFIC trong quý này đã chuyển đổi thành công 1077 tỷ đồng trái phiếu sang cổ phiếu LGC và CII.

Tin tức liên quan