Kết quả sản xuất kinh doanh

CII: Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01/2016

18 Tháng 02. 2016

Công ty CII kính gửi tới các cổ đông và NĐT báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 01.2016. Trong tháng 1/2016, tình hình triển khai các dự án đã diễn ra đúng tiến độ kế hoạch hoạt động của năm. Các mảng hoạt động kinh doanh chính đều có những tăng trưởng đáng kể so với cùng kì năm trước. Một điểm sáng đáng chú ý khác là tình hình tài chính và cân đối nguồn vốn đang có những thay đổi hết sức tích cực. Chỉ riêng trong tháng 1/2016, dư nợ cuối kì đã giảm hơn 11%. Các hệ số về nợ vay theo đó cũng tốt lên rất nhiều. Tại thời điểm 31/01/2016, lượng tiền mặt là khá dồi dào, đạt khoảng 180 tỷ đồng.

Xem báo cáo

Tin tức liên quan