2019

13 Tháng 02

Công ty CII thông báo nhận lãi trái phiếu CII11713

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11713 (từ ngày 15/08/2018 đến 28/02/2019) như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Xem thêm

01 Tháng 02

Công ty CII phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với thời hạn 3 năm. Công ty CII sẽ dự kiến phát hành 400.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không tài...

Xem thêm

22 Tháng 01

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2018

Công ty CII xin kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư bảng báo cáo tài chính của Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 4 năm 2018. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 công ty mẹ...

Xem thêm

17 Tháng 01

Công ty CII tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế phát triển kinh doanh Bất Động Sản

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 17/01/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành nghị quyết số 192/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận...

Xem thêm

02 Tháng 01

[CBTT] Công ty CII tiếp tục được thanh toán hợp đồng BT theo Nghị quyết 160 của Chính phủ

Theo thông tin được đăng tải trên trang điện tử baochinhphu.vn của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án...

Xem thêm